Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

19 жовтня 2021 року для здобувачів спеціальності 053 «Психологія» соціально-гуманітарного факультету Університету Ушинського була проведена бінарна онлайн лекція з навчальної дисципліни «Психологічна експертиза». Ініціатором бінарної лекції виступила кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методики практичної психології Цибух Л. М.

Гостьовим лектором було запрошено завідувачку відділом психологічних та інших досліджень Одеського науково-дослідного інституту наукових експертиз, кандидата психологічних наук, судового експерта Журавльову Маргариту Олегівну. Під час лекції, Журавльовою М.О було розказано студентам 4 курсу про особливості проведення судово-психологічної експертизи та написання експертного висновку. Після проведення лекції, Маргарита Олегівна відповіла на запитання студентів відносно специфіки застосування діагностичного апарату в судово-психологічній експертизі та можливості написання експертиз практичними психологами.

На лекції також була присутня гарант ОПП «Психологія» кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри теорії та методики практичної психології Пивоварчик І. М.