Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   


Державний заклад «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО»

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра теорії та методики практичної психології

МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ

ДО  НАПИСАННЯ  ТА  ОФОРМЛЕННЯ

КУРСОВИХ ПРОЄКТІВ

ЗА  СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  053 ПСИХОЛОГІЯ 

2020

Державний заклад «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО»

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра теорії та методики практичної психології

МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ

ДО  НАПИСАННЯ  ТА  ОФОРМЛЕННЯ

КВАЛІФІКАЦІЙНИХ(МАГІСТЕРСЬКИХ) НАУКОВИХ РОБІТ

ЗА  СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  053ПСИХОЛОГІЯ

 2019 рік

Друкується за рішенням вченої ради Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (протокол №7 від 27лютого 2020 р.)

СТАТУТ

Громадського об’єднання

“Одеська асоціація професійних психологів

(нова редакція)

Одеса

2019 рік