Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

Лабораторії

 Наукові лабораторії та майстерні, що забезпечують освітній та науковий процес психологічної науки в Університеті Ушинського, дозволяють поглиблено досліджувати перспективні напрями сучасної психології.

Наразі в Університеті Ушинського в Одесі функціонують такі лабораторії:

ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ - «ЗАГАЛЬНОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОДІАГНОСТИКИ»

 Лабораторія розпочала свою діяльність у 2018 році. Зараз вона забезпечена сучасним устаткуванням: viber 2021 01 12 16 22 30

АУДІОМЕТР «AUDITUS-A1»

Прилад являє собою автономний програмно-апаратний комплекс, призначений для визначення порогів слуху людини в діапазоні частот (від 125 Гц до 8000 Гц) суб'єктивним методом з відображенням результатів обстеження (аудіограм) на кольоровому рідкокристалічному екрані.

Область застосування – сурдологія і отоларингологія. Модель діагностичного аудіометру є повнофункціональним приладом для суб'єктивних досліджень слухової функції методами тональної порогової, надпороговой і мовної аудіометрії у дорослого і дитячого контингенту обстежуваних. viber 2021 01 12 16 22 31 3

Аудіометр успішно пройшов державні випробування з безпеки, електромагнітної сумісності на державному підприємстві УкрТЕСТ (м.Київ), а також державні випробування за акустичними вимірюваннями в Укрметртестстандарті в 2013 році.

ПОЛІГРАФ "БАР’ЄР"

Призначений для реєстрації і запису фізіологічних параметрів, що реєструються у досліджуваного в процесі психофізіологічного дослідження.

 Технічні характеристики

Кількість каналів – 7:

- фотоплетізмограмми

- КГР

- Дихання верхнє (грудне)

- Дихання нижнє (черевне)

- Артеріальний тиск

- Реєстратор протидії тестуванню - тремор

- Канал реєстрації мовного сигналу

КОМП’ЮТЕРНИЙ КОМПЛЕКС НС-ПСИХОТЕСТ (ПОВНА ВЕРСІЯ)

Він призначений для комплексної оцінки за результатами виконання тестових завдань психофізіологічних і психологічних властивостей і функцій організму здорових, а також хворих людей.

Результати психофізіологічного і психологічного тестування використовуються для вирішення широкого спектру наукових і практичних завдань в області охорони здоров'я, медико-соціальної експертизи, дошкільної, загальної і професійної освіти, фізичної культури і спорту, соціального обслуговування, в психологічному консультуванні, в сфері професійної діяльності.

Практичні завдання, які вирішуються за допомогою комплексу:

- контроль функціонального стану організму перед роботою і в її процесі для запобігання аварійних ситуацій і вироблення оптимальних режимів праці і відпочинку;

- комплексна оцінка обмежень життєдіяльності з метою медико-соціальної експертизи;

- оцінка психофізіологічного і психологічного статусу дітей, підлітків і дорослих людей;

- дослідження внутрішніх особливостей особистості:психічних властивостей і станів, особливостей протікання психічних процесів;

- дослідження зовнішніх проявів індивідуальних особливостей особистості: поведінки, спілкування, діяльності;

- оцінка рівня розвитку професійно важливих якостей з метою професійного відбору та професійної орієнтації;

- оцінка ефективності лікування і реабілітаційних заходів за допомогою блоку клінічних тестів.

Комплекс дозволяє дати різнорівневу, мультипараметричну характеристику стану організму людини з використанням психологічних, психофізіологічних, фізіологічних і соціальних показників.

У комплексі реалізована можливість реєстрації і аналізу вегетативних і емоційних реакцій при проведенні психологічного і психофізіологічного тестування, що дозволяє визначити «фізіологічну ціну діяльності», рівень адаптивних можливостей до навантажень з нервово-психічним напруженням (НПН), більш точно прогнозувати доступність навантажень, пов'язаних з НПН , в реальних умовах трудової діяльності.

MINDWAVE (США)

Одна з ключових цілей використання цього пристрою – вимір концентрації уваги досліджуваного, що допомає поліпшити його професійні навички. Детальнішу інформацію можна знайти на сайті виробника: http://neurosky.com

EMWAVE2 (ВЕЛИКОБРИТАНІЯ)

Використання цієї технології допоможе перетворити почуття гніву, занепокоєння або розчарування на спокій, легкість і ясність. Це здатність узяти на себе відповідальність ваших емоційних реакцій. Він покращує здоров'я, соціальні зв'язки і стосунки, а разом з цим життя.

WILDDIVINE (США, ФРАНЦІЯ, ІНДІЯ)

Має цілий ряд унікальних оздоровчих програм усього тіла, які можуть зменшити стрес, підвищити розумову концентрацію, і поліпшити загальне почуття благополуччя. На основі перевірених наукових принципів цей продукт дозволяє управляти розслабленням, уважністю і уявою. Є сам апарат, проте відсутні програми.

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ ТРЕНАЖЕР TOMATIS (TOMATIS DÉVELOPPEMENT S.A., ЛЮКСЕМБУРГ)

Спеціальний пристрій, призначений для відновлення слуху, а так само різних травм як фізичного, так і психологічного характеру. Прилад так само дозволяє активізувати, розвивати, відновлювати і тренувати різні функції в пізнавальній сфері, активізуючи процеси уваги, пам'яті, мислення і ін.

Прилад пройшов апробацію в міжнародному проєкті ІНОВЕСТ (Східне партнерство у сфері педагогічних інновацій у рамках інклюзивного навчання; EasternPartnershipinPedagogicalInnovationsinInclusiveEducation) до якого також залучений Південноукраїнськоий національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського.

ПСИХОЛОГО-ОСВІТНЯ МАЙСТЕРНЯ СКРІПКА

ЛАБОРАТОРІЯ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ «ПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХОДІАГНОСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ»

Перспективи діяльності наукової лабораторії кафедри загальної та диференціальної психології на 2019-2023 р.р.

Передбачається:

 Розробка психодіагностичного інструментарію та його апробація;

  • Адаптація іноземних методик;
  • Вивчення індивідуально-типових особливостей професіоналів в галузі соціономічних професій.

Кафедра та лабораторія ініціює проєкт, спрямований на розробку комплексної програми:  «Супровід та управління адаптацією студентів до навчання в іноземних вишах».

Програма орієнтована на підготовку персоналу, який супроводжує і допомагає в адаптації іноземних студентів (магістрантів, аспірантів тощо) до навчання у вишмах іншої країни. Програма має базуватися на дослідженні та розвитку адаптивного потенціалу особистості; соціальних, психологічних, організаційних, навчально-діяльнісних чинників та ресурсів процессу адаптації іноземних та інтернаціональних студентів, які стимулюють особистісну активність до подолання труднощів адаптації.

Мета проєкту – створити новітню комплексну систему заходів задля підготовки фахівців (коучів, тренерів, тьюторіворганізаторів, викладачів-консультантів, особистих наставників), які знають свого слухача,  добре розуміють його особисті цілі, прагнення, можливості, і на цій основі допомагають вибудувати індивідуальну траєкторію процессу адаптації.

ЛАБОРАТОРІЯ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ РОЗВИТКУ І СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ «РЕКРЕАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ ДИТИНСТВА»

Перспективи діяльності наукової лабораторії кафедри загальної та диференціальної психології на 2017-2021 р.р.

Передбачається:

-побудовання нових моделей  формуванняособистостідитини в умовах

рекреації.

  • апробація та впровадження розробленої моделі формування

особистості дитини в рекреаційних умовах.

  • Вияв психологічних умов та факторів, що забезпечують її ефективність.
  • Розробка психодіагностичного інструментарію та його апробація;
  • Адаптація іноземних методик для цілейпсихологічного супроводу дитини в умовах рекреації.
  • Розробка рекомендацій щодо забезпечення ефективності процессу розвитку особистості дитини в рекреаційний період

Кафедра та лабораторія реалізують (з 2017 по 2021 рік) проект «Рекреаційна психологія дитинства», спрямований на розробку комплексної програми  «Психологічний супровід розвитку особистісного потенціалу дитини в рекреаційних закладах».

Програма орієнтована на підготовку практичних психологів, які здійснюють психологічний супровід. Впровадження наукових результатів здійснюється Психологічною службою УДЦ «Молода гвардія» наданням допомоги дітям, які там  відпочивають.

Мета проекту  полягає в поглибленому вивченні закономірностей та факторів, що впливають на процесс розвитку особистості дитини в рекреаційний період. На цій основі розроблена  модель  психологічного супроводу в контексті нових освітніх технологій, що сприяють формуванню особистості, підготовленості студентів та магістрантів до роботи практичними психологами у системі рекреаційних закладів.

Лабораторії, пов’язані з певними кафедрами, водночас залучають до роботи над спільними проектами представників інших наукових на навчальних установ, проводять міжнародну співпрацю.
 

До роботи в наукових лабораторіях та майстернях Університету Ушинського в Одесі активно долучаються студенти та аспіранти. В такий спосіб наукові підрозділи сприяють розвитку та поширенню концепції поєднання наукової на освітньої діяльності в межах університету. До того ж, результати науково-дослідної роботи нерідко зумовлюють появу нових навчальних курсів, забезпечують матеріалами наукові дослідження студентів та аспірантів університету.