Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

Робочий навчальний план 053 Психологія (шифр і назва напряму підготовки (спеціальності) 4 рік (курс) навчання бакалаврату 2019-2020 навчальний рік

 

Навчальна дисципліна

Кафедра, викладач

Патопсихологія

психології розвитку і соціальних комунікацій,к.психол.н., доц. Розіна І. В.

Психологічний спецпрактикум по спецкурсам

теорії та методики практичної психології,к.психол.н., доц. Павлова І. Г., ст. викл. Коваль К. І.

Основи психологічної практики (практична психологія)

теорії та методики практичної психології,к.психол.н., доц. Цибух Л. М.

Методика викладання психології

теорії та методики практичної психології,к.психол.н., доц. Лазоренко Т. М.

Політична психологія

теорії та методики практичної психології,

д.психол.н., доц. Вдовіченко О. В.

Основи психологічного консультування

теорії та методики практичної психології,к.психол.н., доц. Головська І. Г.

Методологічні та теоретичні проблеми психології

теорії та методики практичної психології,д.психол.н., проф. Велітченко Л. К.

Профорієнтація та профдобір

теорії та методики практичної психології,д.психол.н., доц. Санніков О. І.

Спецкурс "Основи пісочної терапії"

теорії та методики практичної психології,к.психол.н., доц. Сінєльнікова Т. В.

Специфіка консультування з проблем сімейного виховання в неповних сім’ях / Функції та специфіка роботи психолога в клініках психічних та соматичних захворювань

теорії та методики практичної психології,к.психол.н., доц. Лазоренко Т. М./

психології розвитку і соціальних комунікацій,

к.психол.н., доц. Денисенко А. О.

Політологія

політичних наук і права,

к.політ.н., доц. Каменчук Т. О., к.політ.н., викл. Нерубащенко І. А.

Практикум з групової психокорекції

теорії та методики практичної психології,

викл. Фурман Д. А.

Робочий навчальний план 053 Психологія (шифр і назва напряму підготовки (спеціальності) 3 рік (курс) навчання бакалаврату 2019-2020 навчальний рік

 

Навчальна дисципліна

Кафедра, викладач

Соціальна психологія

теорії та методики практичної психології,

к.психол.н., доц. Поспелова І. Д., ст.викл. Коваль К.І.

Клінічна психологія

теорії та методики практичної психології, к.психол.н., доц. Лазоренко Т. М.

Педагогічна психологія

психології розвитку і соціальних комунікацій, к.психол.н., доц. Грек О. М.

Психодіагностика

теорії та методики практичної психології, к.психол.н., доц. Хмель Н. Д.,

ст.викл. Кондрицька Г. О.

Історія психології

 

теорії та методики практичної психології, к.психол.н., доц. Поспелова І. Д.

Психологія праці з інженерною психологією

теорії та методики практичної психології, д.психол.н., доц. Санніков О. І.,  к.психол.н., доц. Бедан В. Б.

Основи психотерапії

теорії та методики практичної психології,к.пед.н., доц. Ликова В.А.

Юридична психологія з методикою проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

теорії та методики практичної психології, к.психол.н., доц. Мельничук І.В.

Психологія управління

теорії та методики практичної психології, к.психол.н., доц. Головська І. Г.

Основи психологічного тренінгу /  Основи психокорекції

 

теорії та методики практичної психології, к.психол.н., доц. Сінєльнікова Т. В./

к.психол.н., доц. Ситнік С. В., ст.викл. Коваль К.І.

Екологія

 

біології і основ здоров’я, загальних технічних дисциплін,

к.біол.н.,  викл. Орлик Н. А.

Основи менеджменту / Основи  підприємницької діяльності

 

політичних наук і права,

к.екон.н., доц. Личковська М. Р./

к.екон.н., доц. Полуяктова О. В.

Психологія сім’ї

 

психології розвитку і соціальних комунікацій, к.психол.н., доц. Грек О. М.

Робочий навчальний план 053 Психологія (шифр і назва напряму підготовки (спеціальності) 2 рік (курс) навчання бакалавріату 2019-2020 навчальний рік

 

Навчальна дисципліна

Кафедра, викладач

Іноземна мова 

(за професійним спрямуванням)
західних і східних мов та методики їх навчання, викл. Миркович І. Л.

Філософія

філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності,

д.філос.н., проф. Борінштейн Є. Р.

Історія української культури

кафедра всесвітньої історії та методології науки

Методи психологічного дослідження.

Модуль 4. Психодіагностика та психометрія теорії та методики практичної психології, к.психол.н., доц. Павлова І. Г.

Методи психологічного дослідження. 

Модуль 5. IT-технології прикладної математики та інформатики,к.пед.н., доц. Яновський А. О.

Методи психологічного дослідження.

Модуль 6. IT-технології прикладної математики та інформатики,

к. пед. н., доц. Яновський А. О.

Психологія розвитку особистості у соціальному середовищі.

Модуль 2. Професіоналізація особистості теорії та методики практичної психології,

викл. Фурман Д. А.

Психологія розвитку особистості у соціальному середовищі. 

Модуль 3. Соціальна психологія теорії та методики практичної психології,

к.психол.н., доц. Пивоварчик І. М.

Психологія розвитку особистості у соціальному середовищі

Курсовий проект*
теорії та методики практичної психології

Систематизація психічних станів / Гендерна психологія

психології розвитку і соціальних комунікацій, к.психол.н.,  доц. Розіна І. В.,

теорії та методики практичної психології, к.психол.н., доц. Поспелова І. Д.

Психологія життєвої кризи /

Основи психології сім`ї

теорії та методики практичної психології,д.психол.н., доц. Вдовіченко О. В.,

психології розвитку і соціальних комунікацій, к.психол.н., доц. Денисенко А. О.

Психологія здоров’я та психосоматика / Психологія брехні та основи поліграфічного дослідження /

Психологія сексуальності з основами сексології

теорії та методики практичної психології,к.психол.н., доц. Лазоренко Т. М./

к.психол.н., викл. Косьянова О. Ю./

д.психол.н., доц. Вдовіченко О. В.

Робочий навчальний план 053 Психологія (шифр і назва напряму підготовки (спеціальності) 1 рік (курс) навчання бакалаврату 2019-2020 навчальний рік

 

Навчальна дисципліна

Кафедра, викладач

1

Методи психологічного дослідження

Модуль 1. Статистика та математичні методи в психології теорії та методики практичної психології, к.психол.н., доц. Татьянчиков А. О.

2

Методи психологічного дослідження

Модуль 2. Експериментальна психологія теорії та методики практичної психології, к.псих.н., викл. Косьянова О.Ю.

3

Методи психологічного дослідження

Модуль 3. ІТ- технології прикладної математики та інформатики, к.ф.-м. н., доц. Тарасов А.Ф.

4

Іноземна мова

 

 (за професійним спрямуванням) західних і східних мов та методики їх навчання,

к.пед.н.,доц. Прохорова О.В., викл. Миркович І. Л.

5

Українська мова

 

(за професійним спрямуванням ) української філології і методики навчання фахових дисциплін,

 к.філол.н.,доц. Євтушина Т.О.

6

Історія України

історії України,  к.істор.н., доц. Мануілова К. В.

7

Мозок та психіка.

Модуль1. Анатомія та фізіологія людини біології і основ здоров'я, к.біол.н., викл. Топчій М. С.

8

Мозок та психіка.

Модуль 2. Психофізіологія та основи нейропсихології біології і основ здоров'я, спеціальної педагогіки та психології,  д.мед.н., проф. Бітенський В. С.

9

Мозок та психіка.

Модуль 3. Зоопсихологія та еволюція психіки теорії та методики практичної психології, к.психол.н., доц. Вдовіченко О. В.

10

Психологія.

Модуль 1. Вступ до спеціальності теорії та методики практичної психології, д.психол.н., доц. Фурман А. А.

11

Психологія.

Модуль 2. Особистість теорії та методики практичної психології, ст. викл. Коваль К. І.

12

Психологія.

Модуль 3. Діяльність теорії та методики практичної психології, д.психол.н., проф. Симоненко С. М., ст. викл. Коваль К. І.

13

Психологія.

 Модуль 4. Психічні процеси теорії та методики практичної психології ст. викл. Коваль К. І.

14

Психологія розвитку особистості у соціальному середовищі.

Модуль 1. Психологія розвитку особистості психології розвитку та соціальних комунікацій к.психол.н., доц. Розіна І. В.

15

Фізичне виховання

(секція за вибором)

фізичного виховання 
викл. Щекотіліна Н.Ф., викл. Іщенко М.В., ст.викл. Пастернацький В.В., к.пед.н., доц.Осипова І.В.