Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

Робоча програма навчальної дисципліни

ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ

ОПП: Психологія

Спеціальність: 053 «Психологія»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Рік навчання: 2

Мова навчання: українська

Факультет: соціально-гуманітарний

Одеса - 2021

Робоча програма навчальної дисципліни

ЕКОЖИТТЯ

ОПП: Психологія

Спеціальність 053 «Психологія»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік навчання: другий

Мова навчання: українська

Факультет: соціально-гуманітарний 

Одеса - 2021

Робоча програма навчальної дисципліни

АНАТОМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 

ОПП: Психологія

Спеціальність 053 «Психологія»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік навчання: другий

Мова навчання: українська

Факультет: соціально-гуманітарний 

Одеса - 2021

Робоча програма навчальної дисципліни

АНАТОМІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

ОПП: Психологія

Спеціальність 053 «Психологія»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік навчання: другий

Мова навчання: українська

Факультет: соціально-гуманітарний 

Одеса - 2021

Робоча програма навчальної дисципліни

ПСИХОЛОГІЯ БРЕХНІ ТА ОСНОВИ ПОЛІГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

ОПП: Психологія

Спеціальність: 053 Психологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік навчання: 2

Мова навчання: українська

Факультет: соціально-гуманітарний

Одеса – 2021

Робоча програма навчальної дисципліни

КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

ОПП: Психологія

Спеціальність: 053 «Психологія»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік навчання: 4

Мова навчання: українська

Факультет: соціально-гуманітарний

Форма контролю: залік

Одеса - 2021

Робоча програма навчальної дисципліни

ФІЛОСОФІЯ ГРОШЕЙ

ОПП: Психологія

Спеціальність: 053 «Психологія»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік навчання: 3

Мова навчання: українська

Факультет: соціально-гуманітарний

Форма контролю: залік

Одеса - 2021

Робоча програма навчальної дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік навчання: 4

Мова навчання: українська

Факультет: соціально-гуманітарний

Форма контролю: залік

Одеса - 2021

Робоча програма навчальної дисципліни

 ПСИХОЛОГІЯ СІМ’Ї

ОПП: Психологія

Спеціальність: 053 Психологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік навчання: 3

Мова навчання: українська

Соціально-гуманітарний факультет

Одеса – 2021

Робоча програма навчальної дисципліни

СПЕЦИФІКА КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПРОБЛЕМ СІМЕЙНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В СЛУЖБІ СІМ’Ї

 ОПП: Психологія

Спеціальність: 053 Психологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік навчання:

Мова навчання: українська

Факультет: соціально-гуманітарний

Одеса – 2021

Робоча програма навчальної дисципліни

ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІМІДЖМЕЙКІНГУ ТА ПІАРУ

 ОПП: Психологія

Спеціальність: 053 Психологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік навчання:

Мова навчання: українська

Факультет: соціально-гуманітарний

Одеса – 2021

 Робоча програма навчальної дисципліни

ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

ОПП: Психологія

Спеціальність: 053 Психологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік навчання: 3

Мова навчання: українська

Одеса – 2021

 Робоча програма навчальної дисципліни

ОСОБИСТІСТЬ В УМОВАХ МЕДІА СЕРЕДОВИЩА

 ОПП: Психологія

Спеціальність: 053 Психологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік навчання: 3

Мова навчання: українська

Одеса – 2021

 Робоча програма навчальної дисципліни

ІМІДЖ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 ОПП: Психологія

Спеціальність: 053 Психологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік навчання: 3

Мова навчання: українська

Одеса – 2021

Робоча програма навчальної дисципліни

ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ

 ОПП: Психологія

Спеціальність: 053 Психологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік навчання: 3

Мова навчання: українська

Одеса – 2021