Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

«ПСИХОЛОГІЯ СНОВИДІННЯ»

Тип: вибіркова

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Рік: 2-4 рік

Тривалість: 5 кредитів ЕСТS 150 годин.

Викладач: Косьянова О.Ю., кандидат психологічних наук, викладач.

Результати навчання: програмні результати навчання мають свідчити про вміння студентів визначати, аналізувати та пояснювати психодіагностичні результати сноввидінь.

Попередні умови: вивчення таких дисциплін як «Загальна психологія», «Вікова психологія».

Мета: сформувати в студентів систему спеціальних знань та практичних навичок психологічного обгрунтування снів. Завдання: Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Психологія сновидіння» є: систематизація у студентів спеціальних психологічних знань в області психофізіологічних методів дослідження сновидіннь; сформувати основи орієнтування студентів в специфічних загальних і спеціально-психологічних категоріях і термінах, що використовуються в психології сновидіння; ознайомлення з теоретичними та методологічними підходами до трактування сновидінь; формування практичних навичок по використанню сучасних підходів до трактування сновидінь (в аналітичній психології, методом вільних асоціацій, екзестенціональний аналіз, та інші) .

Зміст дисципліни. Використання сучасних підходів до трактування сновидінь (в аналітичній психології, методом вільних асоціацій, екзестенціональний аналіз, та інші). докладні покрокові інструкції по роботі з образами снів по методу Дрімтендінг. Метод допомагає позбутися від нічних кошмарів, впоратися з залежностями, вилікувати психосоматичні симптоми, подолати сімейні кризи, вирішити різні ситуації на роботі, розкрити свій творчий потенціал і поглянути на світ з новою динамікою.

Оцінювання: проект, КМР.