Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

ПЕРЕЛІК САЙТІВ ФАХОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 053 ПСИХОЛОГІЯ

Найменування фахового періодичного видання

Посилання

Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка

 

http://www.appsychology.org.ua/index.php/ua/

Вісник Дніпропетровського університету. Серія психологія

 

http://pedpsy.duan.edu.ua/index.php/en

Вісник Прикарпатського університету

 

http://visnyk-fl-ps.primordial.org.ua/

Вісник Харківського національного університету Серія: Психологія

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/

Гуманітарний вісник 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

http://journals.uran.ua/

Медична психологія

 

http://www.mps.kh.ua/

Наука і освіта

 

https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/

Науковий вісник Херсонського державного університетуСерія: Психологічні науки

 

http://www.pj.kherson.ua/

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія 

 

http://www.chasopys.ps.npu.kiev.ua/

Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія: Психологія і педагогіка 

 

https://lingvj.oa.edu.ua/

Організаційна психологія. Економічна психологія

 

http://orgpsy-journal.in.ua/

Особлива дитина: навчання і виховання 

 

http://csnukr.in.ua/

Психологія і суспільство

 

https://psm2000.ucoz.ua/

Проблеми політичної психології

 

http://ispp.org.ua/bibl_5.htm

Психологічне консультування і психотерапія

 

https://periodicals.karazin.ua/psychotherapy/index

Психологія і суспільство 

 

https://psm2000.ucoz.ua/

Психологія особистості

 

http://ps.pu.if.ua/

Теорія і практика сучасної психології

 

http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/

Український психологічний журнал

 

http://upj.com.ua/