Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

НАУКОВІ ПСИХОЛОГІЧНІ ШКОЛИ  В УНІВЕРСИТЕТІ УШИНСЬКОГО В ОДЕСІ

Наукова школа «Розвиток емоційної сфери людини» була заснована Олексієм Яковичем Чебикіним в 1980 році. Результати досліджень пройшли апробацію на 120 міжнародних конгресах, з’їздах, конференціях, у понад 600 наукових працях, у тому числі 26 монографіях, 14 науково-тематичних збірниках, 20 посібниках і розробках для науковців, викладачів, студентів, батьків, 18 навчальних планах та програмах для підготовки психологів, 400 статтях та доповідях. У межах наукової школи підготовлено майже 60 аспірантів та докторантів.

Наукова школа «Індивідуально-психологічні особливості особистості» була заснована Ольгою Павлівною Санніковою в 1982 році. Її кадровий склад – усі члени кафедри загальної та диференціальної психології.

Наукова школа «Візуальне мислення: стратегіально-семантичний підхід» була заснована Світланою Миколаєвною Симоненко в 2000 році. Її кадровий склад – аспіранти (що захистились), докторанти, частково члени кафедри психології розвитку і соціальних комунікацій.