Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

Навчально-наукова лабораторія "Загальної, спеціальної та медичної психодіагности" працює відповідно до плану з урахуванням тенденцій  розвитку спеціальності 053 Психологія, галузевого та регіонального контектсту.

У звітний період робота лабораторії проводилась відповідно до практичних завдань, що були заплановані:

  • у сфері професійної діяльності, охорони здоров’я та експертизи (оцінка порушень психічних і фізіологічних функцій і властивостей з метою уточнення клінічного і функціонального діагнозу; оцінка рівня розвитку професійно важливих якостей з метою профвідбору і профорієнтації; діагностика порушень фізичних та психічних функцій; комплексна оцінка обмежень життєдіяльності з метою медико-соціальної експертизи ; діагностика порушень психічних і фізіологічних функцій і оцінка рівня здоров'я; експертиза працездатності та здібностей до навчання або виконання контретних функцій);
  • у сфері дошкільного, загального і професійного освіти (психофізіологічна діагностика дозрівання та розвитку нервової системи в дитячому віці; рекомендації по організації процесу навчання дітей із слабкістю, неурівноваженістю і/або інертністю нервових процесів; раннє виявлення емоційних порушень психічного розвитку дітей з метою подальшої корекції (для дітей дошкільного віку, що не уміють читати, включені спеціальні методи діагностики); діагностика готовності до навчання в школі дітей старшого дошкільного віку; діагностика психологічної адаптації дітей і підлітків);
  • проєктна психодіагностика; психофізіологічна і психологічна діагностика функціональних асиметрій; дослідження внутрішніх особливостей особи (темпераменту, характеру, схильностей, здібностей); психічних станів (тривоги, депресії і тому подібне) і специфіки протікання психічних процесів (уваги, пам'яті, мислення і тому подібне); дослідження зовнішніх проявів індивідуальних особливостей особи : поведінка, спілкування, комплексні методи психологічної діагностики (многофакторні особові опитувачі); оцінка психофізіологічного і психологічного статусу дітей, підлітків і доростих). До складу колективу виконавців увійшли викладачі кафедри теорії та методики практичної психологгії: к.псих.наук Косьянова О.Ю. В освітньому процесі було залучено більш ніж 30 студентів. Результати науково-дослідної роботи лабораторії відображені у публікаціях, наукових статтях і тезах доповідей викладачів кафедри.

Керівник лабораторії                                                         О. Ю. Косьянова