Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

Представлені методичні вказівки допоможуть майбутнім психологам оволодіти практичними навичками з розробки та проведення групових психологічних тренінгів.

УДК 159.98

Рецензенти:

Гузенко В.А. – кандидат психологічних наук, доцент  кафедри психології та соціальної роботи Одеського національного політехнічного університету.

Пивоварчик І.М. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методики практичної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського.

Ситнік С.В. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методики практичної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського.

Методичне видання спрямоване сприяти студентам у засвоєнні курсу  «Основи психологічного тренінгу». Представлені методичні вказівки допоможуть майбутнім психологам оволодіти практичними навичками з розробки та проведення групових психологічних тренінгів. У видані представлені цікаві завдання та групові вправи, які орієнтовані на опанування ролі тренера. Вказівки розроблено для студентів за напрямом підготовки «Психологія».

          УДК 159.98

ВСТУП

            В сучасному світі до роботи практичного психолога висуваються серйозні вимоги: це, як високий рівень теоретичної бази так і потужна практична підготовка. Психолог-професіонал повинен надавати індивідуальну консультативну допомогу й, в той же час, вміти ефективно працювати з групами. Також, на сьогодні психологу необхідно вміти надавати психологічну допомогу щодо широкого та різноманітного кола клієнтських запитів. Отже, постає необхідність оволодіння психологами різними діючими психотерапевтичними методами. Одним з таких сучасних ефективних методів є метод психологічного тренінгу.

          Дисципліна «Основи психологічного тренінгу» складається з лекційних та практичних занять.

         Лекційні заняття спрямовані на оволодіння студентами глибоких теоретичних засад, на яких базуються психологічні тренінги.

         Практичні заняття зорієнтовані на відпрацювання вміння розробляти план, програму тренінга, вміння підбирати й аналізувати тренінгові вправи відповідно до мети тренінгу.

Методичні  вказівки містять завдання до кожного заняття, питання для самоперевірки та перелік літератури.

Практичне заняття 1.

Тема: Поняття “тренінг”, “тренінгова технологія”. Види тренінгів. Психологічний тренінг. Уточнення основних категорій «тренінг», «психологічний тренінг», «тренінгова психотехнологія».

Мета: ознайомлення з різними видами тренінгів та з поняттям психологічного тренінгу; оволодіння різними видами тренінгових вправ.

Кількість годин: 2

Хід заняття

 • Скласти порівняльну таблицю відмінностей та схожих рис між поняттями «психологічний тренінг», «навчання», «психокорекція», «групова психотерапія».
 • Оволодіння на практиці ритуалами початку групового психологічного тренінга.
 • Проведення вправ на «розігрів» групи. (вправи-криголами)

Методичні вказівки:

Самостійно ознайомитися:

 Вправи на знайомство в тренінгу:

 Вправа «Моя характерна риса»

Учасники по черзі називають своє ім’я й підбирають свою характерну рису на першу літеру імені (наприклад, Тетяна – талановита; Марія – мрійлива).

Вправа «Знайомство через предмет»

Учасники обирають предмети, які їм подобаються, або якими вони часто користуються й презентують себе через цей предмет. Тобто саме предмет «розповідає» про свого хазяїна.

 Вправа «Моя буква»

1. Кожен учасник вибирає собі будь-яку букву алфавіту й озвучує її всій групі або сусідові.

2. Протягом 2 хвилин учасники підбирають якомога більше слів, які описують їх і починаються на обрану літеру.

3. Кожен учасник ділиться своїми словами з групою

Наприклад: мене звуть Вікторія й моя буква П. Я практична, пунктуальна, розуміюча і прямолінійна.

Можна написати свої імена й букви на постерах, а потім розвісити їх на стінах для загального ознайомлення протягом дня. Якщо група учасників дуже велика, потрібно спочатку розділити її на невеликі команди.

Вправа «Інтерв’ю»

Тривалість: 10 хв на пару для інтерв’ю, 2–3хвилини на презентацію кожної людини

1.Учасники розподіляються на  пари.

2. Вони малюють на папері обриси руки або тіла партнера й заповнюють відповідями на питання інтерв’ю: ім’я, вік, брати й сестри, робота, заняття, хобі, щось особисте, очікування від семінару.

3. Кожен представляє учасникам свого партнера з допомогою листочка з відповідями.

Вправа «Чемпіони»

2. Протягом хвилин учасники опитують один одного і краще пізнають.

3. Потім кожен учасник представляє групі свого партнера.

4. Презентація має представити людини в найкращому вигляді, «продати» його, показати його цінність для тренінгу або отриманого завдання.

Необхідно пояснити  учасникам, що мета вправи — успіх, а не просто представлення свого партнера. Потрібно показати членам групи яким цінним активом для команди або групи є людина. Можна змінити завдання, щоби кожен учасник представляв себе, показуючи яку цінність він може представляти для команди.

Практичне заняття 2.

Тема: Теоретико-методологічні основи тренінгових технологій.

Методологічні основи тренінгових технологій та вимоги до їх змісту. Тренінги, що базуються на глибинній психології. Психологічний тренінг в гуманістичній психології. Гештальт-тренінги. Тренінги в НЛП. Відпрацювання вправ.

Мета: оволодіння техніками, заснованими на різних теоретико-методологічних підходах (психоаналітично-орієнтовані, гештальт-вправи)

Кількість годин: 1

                                                    Хід заняття

 • Складання та обговорення таблиці, що містить теми про основні постулати зазначених теорій та ефекти, які досягаються в тренінговій роботі при їх використанні.
 • Пошук в літературі (К.Рудестам «Групова психотерапія») та проведення студентами вправ, які базуються на психоаналізі та гештальт-психології.

Методичні вказівки:

Студентам пропонується самостійно заповнити наступну таблицю:

Теоретико-методологічні основи треніінгових технологій

Теорія, на якій базується тренінг

Основні положення даної теорії

Ефекти, на досягнення яких спрямований тренінг

1.    Психоаналіз (класичний)

2.    ………………

 

 

 

        Для відпрацювання вправ пропонується наступна вправа:

       Гештальт-вправа «Гарячий стілець».

       Серед учасників обирається учасник, який добровільно сідає на так званий «гарячий стілець» (це місце, на якому необхідно відверто відповідати на всі, навіть, гострі та особисті запитання групи). Потім учасник визначає, як він себе почуває та які запитання були найбільш актуальними та допомогли йому розібратися в складних для нього ситуаціях.

Вправа «Мій актуальний сенсорний канал».

Учасникам пропонується уявити:

 • Як виглядає небо перед дощем та після дощу…
 • Як скрипить сніг…
 • Як пахне полуниця, квітуча вишня, костер…
 • Який на смак лимон, мед, перець….

Потім учасники обговорюють, що саме їм вдалося уявити найлегше й визначають свій ведучий сенсорний канал.

Вправа «НЛП-рефреймінг»

Учасники пишуть на листках свої негативні риси. Потім тренер пропонує їм «перевернути» ці недоліки й «зробити з лимонів лимонад», тобто  зробити з негативних рис – позитивні (наприклад, я лінивий- але я вмію добре відпочивати)

Практичне заняття 2 (А).

Тема: Роль, стиль, функції ведучого тренінга та його помічників.  Основні ролі ведучого тренінгу: керівник, фасілітатор, еталонний учасник. Авторитарний, демократичний та ліберальний стилі проведення тренінгу. Ко-тренерство. Відпрацювання вправ.

Мета: набуття досвіду тренера: відпрацювання тренінгової роботи в різних ролях та стилях ведучого тренінга.

Кількість годин: 1

Хід роботи

 • Обговорення основних ролей ведучого тренінгу.
 • Проведення вправ, використовуючи різні ролі та стилі тренерства.
 • Складання таблиці «Аналіз демократичного, авторитарного та вільного стилю ведення тренінгу».

Методичні вказівки:

Самостійна робота:

Студентам пропонується визначити позитивні та негативні риси тренера в різних ролях (керівник, фасилітатор, еталонний учасник)

На наступному етапі студенти відпрацьовують навички роботи в різних тренерських ролях.

Також студентам пропонується на основі складеної таблиці обговорити та обрати в ході групової дискусії самий ефективний стиль ведення групи.

Практичне заняття 3.

Тема: Проведення процедури завершення тренінгу.  «Шерінг», «граундінг» та «фидбек» в тренінгу. Відпрацювання вправ.

Мета: ознайомитися з процедурами завершення тренінгу.

Кількість годин: 2

Хід заняття

 • Мозковий штурм щодо обговорення та порівняння понять «шерінг», «граундінг» та «фидбек» в тренінгу.
 • Основні ритуали заключної частини тренінгу.
 • Відпрацювання заключних ритуалів тренінгу в групі.

Методичні вказівки:

Студенти проводять в своїй групі вправи, спрямовані на завершення тренінгових процесів.

Для відпрацювання на практиці студенти виконують наступні вправи:

Вправа «Валіза у дорогу»

Кожний учасник «дарує» на прощання кожному в колі якусь рису, яка в нього ще недостатньо розвинута й вона йому необхідна. Таким чином, учасники «збирають кожному учаснику «валізу у дорогу».

Вправа « Я хочу тобі подарувати»

Учасники невербально показують сусіду по колу, щоб вони хотіли йому подарувати. Отримувач подарунка – відгадує, що це за презент.

Вправа «Я хочу тобі подякувати за….»

Самостійна робота: підібрати 3 вправи для заключної частини тренінгу.

Питання до самоконтролю:

 • Поняття “тренінг”, “тренінгова технологія”. Види тренінгів. Психологічний тренінг.
 • Історичні передумови в розробці психологічних тренінгів
 • Теоретико-методологічні основи тренінгових технологій.
 • Методичні рекомендації з підбору і техніки використання тренінгових вправ.
 • Розробка плану і програми тренінгу.
 • Вимоги до комплектування тренінгової групи.
 • Групова динаміка. Фази розвитку тренінгової групи.
 • Роль ведучого тренінга та його помічників.
 • Здійснення контролю за ходом тренінга.
 • Оцінювання результатів ефективності тренінга (поточне, підсумкове).
 • Групи тренінгу (Т-групи).
 • Гуманістично-орієнтовані групи (В-групи).
 • Гештальт-підхід в груповій роботі.
 • Характеристика основних тренінгових форм.
 • Характеристика особистості групового тренера.
 • Зворотній зв'язок в тренінговій роботі.
 • Робота в примусово організованих групах.
 • Особливості тренінгу особистісного росту.
 • Профілактичний тренінг.
 • Особливості соціально-психологічного тренінгу.
 • Ко-тренерство.
 • Ритуали початку тренінгу.
 • Структура тренінгового заняття.
 • Особливості та структура тренінгових вправ.
 • Функції ведучого тренінгу.
 • Використання притч та метафор в психологічному тренінгу.
 • Стиль ведучого тренінга та його помічників.
 • Ритуали завершення тренінгу.

 

ДОДАТКИ

Притчи й історії

(Слухачам пропонується підібрати подані притчи до певних тренінгів, відповідно до їх мети)

 

Щоб ти став кращим

Дідусь з онуком йшли великим лісом. Ледь помітна стежинка звивалась поміж високими деревами. Вечоріло. Подорожні втомилися. Дідусь уже збирався заночувати десь під кущем, аж тут хлопчик побачив у гущавині хатинку.

– Дідусю, он хатинка! – радісно вигукнув онук. – Може, в ній переночуємо?
– Так, це хатинка для дорожніх, – сказав дідусь.

Вони зайшли в лісову хатинку. У ній було чисто, на стіні висіла гілочка з ялинки. За народним звичаєм це означало: заходьте, будь ласка, любі гості.

Дідусь і онук підійшли до столу й побачили на ньому хлібинку та глечик з медом. Поруч лежала маленька гілочка ялинки. На вікні – відро з водою.

Дідусь і внук умилися і сіли вечеряти.

– Хто це все поставив на стіл? – питає онук.

– Добрий чоловік, – мовив дідусь.

– Як це так? – дивується онук. – Залишив нам добрий чоловік їжу, а ми й не знаємо, хто він. Для чого ж він старався?

– Щоб ти став кращим, – відповів дідусь.

                                                                                   (Василь Сухомлинський)

Муха і Бджола

Запитав якось Комар Муху:– А чи є десь поблизу квіти?

– Хм. Не знаю, не помічала я тут квітів, – відповіла йому Муха. – Але тут є стільки чудових консервних банок, багнюки та сміття!

І Муха радісно почала розповідати Комару про всі сусідні смітники, які йому неодмінно потрібно буде відвідати.

Полетів Комар у вказаному напрямку і зустрів Бджолу.

– Чи не бачила ти поблизу смітника? – запитав він у неї.

– Смітника? Ні! Я ніде не бачила смітників – здивувалася Бджола. – Тут усюди просто безліч ароматних квітів. Летимо? Я покажу тобі їх.

І Комар полетів з Бджолою дивитися на квіти.

Важливо вибирати собі друзів, тих, з якими приємно дружити.

Минуле, Сьогодення чи Майбутнє….

Три мудреця сиділи в тіні великого дерева і насолоджувалися бесідою. Вони
сперечалися про те, що важливіше для людини – минуле, сьогодення або
майбутнє. Один з них сказав:

– Моє минуле робить мене тим, хто я є. Я вмію те, чому я навчився в минулому. Мені подобаються люди, з якими мені раніше було добре, або схожі на них.

– З цим неможливо погодитися, – сказав інший, – людину робить її майбутнє. Не важливо, що я знаю і що вмію зараз, – я буду вчитися тому, що потрібно мені в майбутньому. Мої дії зараз залежать не від того, яким я був, а від того, яким я збираюся стати. Мені подобаються люди, несхожі на тих, кого я знав раніше.

– Ви зовсім випустили з уваги, – втрутився третій, – що минуле і майбутнє існують тільки в наших думках. Минулого вже немає. Майбутнього ще немає, і незалежно від того, згадуєте ви про минуле або мрієте про майбутнє, дієте ви тільки в сьогоденні.

І довго ще сперечалися мудреці, насолоджуючись неспішною бесідою.

Перстень царя Соломона.

За переказами, цар Соломон володів перстнем, на якому було вигравірувано: “Все минає”. В хвилину горя і тяжких переживань Соломон дивився на напис і заспокоювався.

Але одого разу сталося таке нещастя, що мудрі слова, замість того щоб утішити, викликали у нього напад люті.

Зірвав цар Соломон кільце з пальця й кинув його на підлогу. Коли воно покотилось, Соломон раптом побачив, що на внутрішній стороні кільця також є якийсь напис. Зацікавившись, він підняв кільце з підлоги і прочитав: “І це пройде”.

Голосно засміявшись, Соломон надів перстень на палець, та більше з ним ніколи не розлучався.

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова:

1. Алдер Г. НЛП : Современные психотехнологии /СПб.: Изд.-во «Питер»,

    2000.- 160с.

2. Большаков В.Ю. Психотренинг. Социодинамика, упражнения, игры, СПб.:

    Соц.-психол. Центр, 1996.- 379с.

3. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники:

    Учебное пособие.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство «Ось-89»,

    2005.- 256с.

4. Гиппиус С.В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств.- СПб.:

    Речь, 2001.- 346с.

5. Евтихов О.В. Практика психологического тренинга.- СПб.: Издательство

   «Речь», 2004.- 256с.

Додаткова:

1.Бакли Р., Кэйпл Дж. Теория и практика тренинга. – СПб.: Питер, 2002.

2.Бурнард Ф. Тренинг межличностного взаимодействия.- СПб.: Питер,

    2002.- 304с.

3.Ван Ментс М. Эффективный тренинг с помощью ролевых игр. – СПб.:

    Питер, 2002.- 128с.

4.Вачков И.В., Дерябо С.Д. Окна в мир тренинга. Методологические основы

    субъектного подхода к групповой работе.- СПб.: Речь, 2004.- 272с.

5.Витакер Д.С. Группы как инструмент психологической помощи.- М.:

     независимая фирма “Класс», 2000.- 224с.

14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ:

   -www.socd.univ.kiev.ua; testolog.narod.ru; www.ht.ru; psyfactor.org);

     www.mon.gov.ua

 • електронної бібліотеки університету;
 • журналів: «Практична психологія і соціальна робота», «Педагогіка і психологія», «Наука і освіта», «Психологический журнал», «Вопросы психологии» та ін. періодичних видань.