Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

Навчально-наукова лабораторія «Психолого-освітня майстерня «Скріпка» працює відповідно до плану з урахуванням освітніх тенденції в сучасних реаліях

Представлені методичні вказівки допоможуть майбутнім психологам оволодіти практичними навичками з проведення соціально-психологічного дослідження груп та особистості в групі. Вказівки розроблено для студентів за напрямом підготовки «Психологія».

У видані представлені цікаві завдання та групові вправи, які орієнтовані на опанування ролі тренера. Вказівки розроблено для студентів за напрямом підготовки «Психологія».

Представлені методичні вказівки допоможуть майбутнім психологам оволодіти практичними навичками з розробки та проведення групових психологічних тренінгів.

Призначені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 053 Психологія.

Призначені для здобувачів другого (магістерського) рівня 1 року навчання за спеціальністю 053 Психологія.

Призначені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 053 Психологія.

Навчально-наукова лабораторія "Загальної, спеціальної та медичної психодіагности" працює відповідно до плану з урахуванням тенденцій  розвитку спеціальності 053 Психологія, галузевого та регіонального контектсту.

Навчальна дисципліна «Психологія менеджменту» є складовою програми професійної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», які навчаються за спеціальністю 053 Психологія


Державний заклад «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО»

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра теорії та методики практичної психології

МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ

ДО  НАПИСАННЯ  ТА  ОФОРМЛЕННЯ

КУРСОВИХ ПРОЄКТІВ

ЗА  СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  053 ПСИХОЛОГІЯ 

2020

Державний заклад «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО»

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра теорії та методики практичної психології

МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ

ДО  НАПИСАННЯ  ТА  ОФОРМЛЕННЯ

КВАЛІФІКАЦІЙНИХ(МАГІСТЕРСЬКИХ) НАУКОВИХ РОБІТ

ЗА  СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  053ПСИХОЛОГІЯ

 2019 рік

Друкується за рішенням вченої ради Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (протокол №7 від 27лютого 2020 р.)

СТАТУТ

Громадського об’єднання

“Одеська асоціація професійних психологів

(нова редакція)

Одеса

2019 рік