Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

Лабораторії

 Наукові лабораторії та майстерні, що забезпечують освітній та науковий процес психологічної науки в Університеті Ушинського, дозволяють поглиблено досліджувати перспективні напрями сучасної психології.

Наразі в Університеті Ушинського в Одесі функціонують такі лабораторії:

ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ - «ЗАГАЛЬНОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОДІАГНОСТИКИ»

 Лабораторія розпочала свою діяльність у 2018 році. Зараз вона забезпечена сучасним устаткуванням: viber 2021 01 12 16 22 30

АУДІОМЕТР «AUDITUS-A1»

Прилад являє собою автономний програмно-апаратний комплекс, призначений для визначення порогів слуху людини в діапазоні частот (від 125 Гц до 8000 Гц) суб'єктивним методом з відображенням результатів обстеження (аудіограм) на кольоровому рідкокристалічному екрані.

Область застосування – сурдологія і отоларингологія. Модель діагностичного аудіометру є повнофункціональним приладом для суб'єктивних досліджень слухової функції методами тональної порогової, надпороговой і мовної аудіометрії у дорослого і дитячого контингенту обстежуваних. viber 2021 01 12 16 22 31 3

Аудіометр успішно пройшов державні випробування з безпеки, електромагнітної сумісності на державному підприємстві УкрТЕСТ (м.Київ), а також державні випробування за акустичними вимірюваннями в Укрметртестстандарті в 2013 році.

ПОЛІГРАФ "БАР’ЄР"

Призначений для реєстрації і запису фізіологічних параметрів, що реєструються у досліджуваного в процесі психофізіологічного дослідження.

 Технічні характеристики

Кількість каналів – 7:

- фотоплетізмограмми

- КГР

- Дихання верхнє (грудне)

- Дихання нижнє (черевне)

- Артеріальний тиск

- Реєстратор протидії тестуванню - тремор

- Канал реєстрації мовного сигналу

КОМП’ЮТЕРНИЙ КОМПЛЕКС НС-ПСИХОТЕСТ (ПОВНА ВЕРСІЯ)

Він призначений для комплексної оцінки за результатами виконання тестових завдань психофізіологічних і психологічних властивостей і функцій організму здорових, а також хворих людей.

Результати психофізіологічного і психологічного тестування використовуються для вирішення широкого спектру наукових і практичних завдань в області охорони здоров'я, медико-соціальної експертизи, дошкільної, загальної і професійної освіти, фізичної культури і спорту, соціального обслуговування, в психологічному консультуванні, в сфері професійної діяльності.

Практичні завдання, які вирішуються за допомогою комплексу:

- контроль функціонального стану організму перед роботою і в її процесі для запобігання аварійних ситуацій і вироблення оптимальних режимів праці і відпочинку;

- комплексна оцінка обмежень життєдіяльності з метою медико-соціальної експертизи;

- оцінка психофізіологічного і психологічного статусу дітей, підлітків і дорослих людей;

- дослідження внутрішніх особливостей особистості:психічних властивостей і станів, особливостей протікання психічних процесів;

- дослідження зовнішніх проявів індивідуальних особливостей особистості: поведінки, спілкування, діяльності;

- оцінка рівня розвитку професійно важливих якостей з метою професійного відбору та професійної орієнтації;

- оцінка ефективності лікування і реабілітаційних заходів за допомогою блоку клінічних тестів.

Комплекс дозволяє дати різнорівневу, мультипараметричну характеристику стану організму людини з використанням психологічних, психофізіологічних, фізіологічних і соціальних показників.

У комплексі реалізована можливість реєстрації і аналізу вегетативних і емоційних реакцій при проведенні психологічного і психофізіологічного тестування, що дозволяє визначити «фізіологічну ціну діяльності», рівень адаптивних можливостей до навантажень з нервово-психічним напруженням (НПН), більш точно прогнозувати доступність навантажень, пов'язаних з НПН , в реальних умовах трудової діяльності.

MINDWAVE (США)

Одна з ключових цілей використання цього пристрою – вимір концентрації уваги досліджуваного, що допомає поліпшити його професійні навички. Детальнішу інформацію можна знайти на сайті виробника: http://neurosky.com

EMWAVE2 (ВЕЛИКОБРИТАНІЯ)

Використання цієї технології допоможе перетворити почуття гніву, занепокоєння або розчарування на спокій, легкість і ясність. Це здатність узяти на себе відповідальність ваших емоційних реакцій. Він покращує здоров'я, соціальні зв'язки і стосунки, а разом з цим життя.

WILDDIVINE (США, ФРАНЦІЯ, ІНДІЯ)

Має цілий ряд унікальних оздоровчих програм усього тіла, які можуть зменшити стрес, підвищити розумову концентрацію, і поліпшити загальне почуття благополуччя. На основі перевірених наукових принципів цей продукт дозволяє управляти розслабленням, уважністю і уявою. Є сам апарат, проте відсутні програми.

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ ТРЕНАЖЕР TOMATIS (TOMATIS DÉVELOPPEMENT S.A., ЛЮКСЕМБУРГ)

Спеціальний пристрій, призначений для відновлення слуху, а так само різних травм як фізичного, так і психологічного характеру. Прилад так само дозволяє активізувати, розвивати, відновлювати і тренувати різні функції в пізнавальній сфері, активізуючи процеси уваги, пам'яті, мислення і ін.

Прилад пройшов апробацію в міжнародному проєкті ІНОВЕСТ (Східне партнерство у сфері педагогічних інновацій у рамках інклюзивного навчання; EasternPartnershipinPedagogicalInnovationsinInclusiveEducation) до якого також залучений Південноукраїнськоий національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ  "ПСИХОЛОГО-ОСВІТНЯ МАЙСТЕРНЯ СКРІПКА"

Майстерня «Скріпка» розпочала свою діяльність у 2018 році.

44154314 1808952005890253 7194199894452600832 n

Історія створення.  Психолого - освітня майстерня "Скріпка" стала переможним проектом третьої хвилі всеукраїнського руху University Challenge Ukraine, мета якого - поміняти клімат всередині українських університетів!

Тоді у квітні 2018 року свої ідеї щодо розвитку навчальних закладів запропонували 10 колективів вузів Одеси з яскравими і амбітними проєктами. Студенти з нашого університету Ушинського кинули виклик стереотипу про консервативність українських вузів. Протягом 4 тижнів вони готували переможний проєкт: Психолого-освітня майстерня «СКРІПКА».

Напрям: Формування професійно - орієнтованої платформи для підвищення конкурентоспроможності студентів ВЗО в сучасних реаліях

78826889 2482809165171197 980779700714471424 n

Мета: професійне та особистісне зростання студентів

Для кого ця група?

ДЛЯ: студентів-психологів; психологів-практиків; старшокласників та працівників закладів освіти; творчих особистостей; всіх, хто цікавиться психологією і власним особистісним зростанням

Проблема: студент, як ніхто інший, потребує часом емоційної та інтелектуальної розрядки, простору , що насичений креативом та комфортом.

IMG 2334

Рішення: Вирішено створити Психолого-освітню майстерню «СКРІПКА», завдяки якій кожен студент знайде щось для свого професійного та особистісного зростання.

Команда:

Ідея проєкту - Поспєлова Ірина Донатасівна та Пивоварчик Ірина Михайлівна.

Керівник проекту - Поспєлова Ірина Донатасівна.

Дизайнери проекту - Петухова Тетяна Анатоліївна, декан художньо-графічного факультету, к.пед.н., доцент та  Величко Дмитро Олександрович (член національної спілки художників, автор проекту "Колонна зала" в університеті Ушинського, учасник понад 500 виставок живопису);

Амбасадори – студенти: Коваль Таша та Шевченко Костянтин.

Наші учасники: студенти соціально-гуманітарного факультету, художньо-графічного факультету, історико-філософського відділення та менеджменту соціокультурної діяльності.

Найбільш активні: Вінковська Аліна, Лазаренко Валя, Мандажи Наташа, Плашкарьова Настя, Павлюк Аліна, Зелінська Даша, Іщенко Катерина, Сліпенко Катерина, Битка Валєрія, Назаровський Руслан, Марчук Сергій, Мудряк Христина, Прокопчук Настя, Бугіна Віолета, Приємський Ігор, Батвінін Дмитро, Бурдейний Андрій, Коваль Оксана, Небога Настя, Фалєєва Марія, Михайлова Аріна, Мартінюк Даша, Небога Наташа, Приємський Ігор, Батвинін Дмитро, Бурдейний Андрій, Оніщенко О., Павлюк Аліна, Блага Оля, Лосєва Тетяна, Олішевська Олена, Кришталевич Іван, Василевич Аня, Окул ілля.

IMG 2356

Завдання майстерні - забезпечення освітнього і наукового процесу сучасними методами і технологіями психологічної діагностики, психокорекції, консультування, проведення соціально-психологічних тренінгів. В діяльності виокремлюються такі проблемні напрямки як: підготовка дітей дошкільного віку до школи; психологічна адаптація школярів до навчальної діяльності; робота з дітьми ЗПР; вирішення проблем формування особистості в підлітковому та юнацькому віці; психологічне супроводження особистісного та професійного самовизначення старшокласників; проведення профконсультаційної роботи; дослідження індивідуально-психологічних особливостей осіб різного віку та залучення їх до психокорекційних заходів та ін.

Психологічна майстерня покликана надавати можливість студентам опановувати психодіагностичні та психокорекційні методи та використовувати це під час написання курсових та магістерських робіт. Лабораторія надає психологічну допомогу населенню. На базі лабораторії студенти можуть проходити психологічну практику. Крім того лабораторія сприяє підвищенню кваліфікації співробітників кафедри.

Викладачі кафедри виходячи зі своїх наукових інтересів та здобутків забезпечують відповідний напрям роботи на науковому, методичному та організаційному рівнях.

IMG 2160

За звітній період підібрано психологічний інструментарій, визначенні напрямки спеціалізації в роботі лабораторії, проведені психодіагностичні та психокорекційні заходи, тренінги, квести. Зокрема, результати роботи лабораторії полягають у наступному.

Від початку роботи майстерні було проведено ряд заходів.

Зустріч з закордоними гостями Георгом Форест-Швейцарія; Катериною Завиженець - Польша

Заходи методично- навчального типу:

Л.К.Велітченко – використання інтелектуальних карт в учбовому процесі; Калмикова Г.В. – алгоритм праці штучного психолога; Ординська В. – нейрографіка без меж; Патока Н. – робота з дітьми з СНД

Зустрічі виховного характеру – літературник, гарячий стілець - Ганна Бриль; КВН - Intellectual cup 2019; Дебати – Т. Синельникова; МAFIA-з Я.Облогіна та участтю студентів Вузів Одеси

Всі матеріали освітлені на сторінці групи в фейсбуці

https://www.facebook.com/groups/431383720650354/

 

ЛАБОРАТОРІЯ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ «ПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХОДІАГНОСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ»

Перспективи діяльності наукової лабораторії кафедри загальної та диференціальної психології на 2019-2023 р.р.

Передбачається:

 Розробка психодіагностичного інструментарію та його апробація;

  • Адаптація іноземних методик;
  • Вивчення індивідуально-типових особливостей професіоналів в галузі соціономічних професій.

Кафедра та лабораторія ініціює проєкт, спрямований на розробку комплексної програми:  «Супровід та управління адаптацією студентів до навчання в іноземних вишах».

Програма орієнтована на підготовку персоналу, який супроводжує і допомагає в адаптації іноземних студентів (магістрантів, аспірантів тощо) до навчання у вишмах іншої країни. Програма має базуватися на дослідженні та розвитку адаптивного потенціалу особистості; соціальних, психологічних, організаційних, навчально-діяльнісних чинників та ресурсів процессу адаптації іноземних та інтернаціональних студентів, які стимулюють особистісну активність до подолання труднощів адаптації.

Мета проєкту – створити новітню комплексну систему заходів задля підготовки фахівців (коучів, тренерів, тьюторіворганізаторів, викладачів-консультантів, особистих наставників), які знають свого слухача,  добре розуміють його особисті цілі, прагнення, можливості, і на цій основі допомагають вибудувати індивідуальну траєкторію процессу адаптації.

ЛАБОРАТОРІЯ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ РОЗВИТКУ І СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ «РЕКРЕАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ ДИТИНСТВА»

Перспективи діяльності наукової лабораторії кафедри загальної та диференціальної психології на 2017-2021 р.р.

Передбачається:

-побудовання нових моделей  формуванняособистостідитини в умовах

рекреації.

  • апробація та впровадження розробленої моделі формування

особистості дитини в рекреаційних умовах.

  • Вияв психологічних умов та факторів, що забезпечують її ефективність.
  • Розробка психодіагностичного інструментарію та його апробація;
  • Адаптація іноземних методик для цілейпсихологічного супроводу дитини в умовах рекреації.
  • Розробка рекомендацій щодо забезпечення ефективності процессу розвитку особистості дитини в рекреаційний період

Кафедра та лабораторія реалізують (з 2017 по 2021 рік) проект «Рекреаційна психологія дитинства», спрямований на розробку комплексної програми  «Психологічний супровід розвитку особистісного потенціалу дитини в рекреаційних закладах».

Програма орієнтована на підготовку практичних психологів, які здійснюють психологічний супровід. Впровадження наукових результатів здійснюється Психологічною службою УДЦ «Молода гвардія» наданням допомоги дітям, які там  відпочивають.

Мета проекту  полягає в поглибленому вивченні закономірностей та факторів, що впливають на процесс розвитку особистості дитини в рекреаційний період. На цій основі розроблена  модель  психологічного супроводу в контексті нових освітніх технологій, що сприяють формуванню особистості, підготовленості студентів та магістрантів до роботи практичними психологами у системі рекреаційних закладів.

Лабораторії, пов’язані з певними кафедрами, водночас залучають до роботи над спільними проектами представників інших наукових на навчальних установ, проводять міжнародну співпрацю.
 

До роботи в наукових лабораторіях та майстернях Університету Ушинського в Одесі активно долучаються студенти та аспіранти. В такий спосіб наукові підрозділи сприяють розвитку та поширенню концепції поєднання наукової на освітньої діяльності в межах університету. До того ж, результати науково-дослідної роботи нерідко зумовлюють появу нових навчальних курсів, забезпечують матеріалами наукові дослідження студентів та аспірантів університету.