Психологічна освіта в Університеті Ушинського

Facebook Instagram Youtube   

Міністерство освіти і науки україни

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД

«Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К.Д.Ушинського» 

Інформаційний лист

 Шановні друзі!

Запрошуємо науковців, аспірантів, здобувачів та студентів взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми практичної психології», яка відбудеться 9 квітня 2021 року.

 Тематичні напрямки роботи конференції:

1. Психологічні особливості регуляції діяльності особистості, яка розвивається.

2. Напрямки в роботі психолога-консультанта в сучасних реаліях.

3. Психологічна профілактика та корекція небажаних емоційних станів особистості.

4. Особистість у несприятливих умовах: соціально-психологічний аспект.

5. Основи взаємодії психолога, учителя і батьків в умовах навчального закладу.

Вимоги до оформлення електронних публікацій

1. Обсяг публікації – не менше 6 сторінок; шрифт “Times New Roman” розміром 14 пунктів; орієнтація – книжна; параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 см, міжрядковий інтервал – 1,5; розміри полів: зверху і знизу – 25 мм, справа – 10 мм, зліва – 30 мм; формат А4.

2. Назва публікації друкується прописними літерами, жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, також по центру – прізвище та ініціали (жирним шрифтом), нижче друкується назва організації (закладу), де працює або навчається автор (співавтор).

3. Бібліографія подається в кінці доповіді під заголовком Література

Приклад оформлення літературних джерел:

  • Рекреаційна психологія дитинства: теорія і практика. Кол. монографія. / заг. ред. С.М. Симоненко. К.: «Центр учбової літератури», 2017. 516с.
  • Чебикін О., Вдовіченко О. Специфіка схильності до ризику у вікові кризові періоди онтогенезу. Наука і освіта. 2020. № 2. С.5-13.

3. Разом з матеріалами конференції просимо подати відомості про авторів: П.І.Б. (повністю), електронна адреса, телефон або інші засоби зв’язку.

4. Автор несе відповідальність за зміст публікацій, їх мовностилістичне оформлення. Відповідальність за зміст та грамотність матеріалів, наданих студентами, магістрантами, аспірантами несе не тільки автор, а і його науковий керівник.

5. Оргкомітет залишає за собою право не публікувати матеріали, що не відповідають означеним вимогам. Оргкомітет надані матеріали не редагує, не рецензує і не повертає.

Регламент роботи конференції:

По завершенню конференції планується видання збірника матеріалів. Вартість публікації (50 грн. за стор.) здійснюється поштовим переказом за адресою: 65058, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 8/10, кв. 51. Лазоренко Тетяні Миколаївні.

Доповіді (1 примірник на папері та електронному носії, скановану квитанцію про оплату) для публікації в збірнику конференції просимо надсилати за адресою: 65039, м. Одеса, Фонтанська дорога, 4, Вдовіченко Оксана Володимирівні, або в електронному вигляді на е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інформація щодо проведення заочної конференції розміщена на сайті теорії та методики практичної психології: https://psy-ushynsky.org.ua

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Контактна інформація:

Вдовіченко Оксана Володимирівна, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел.: +380504902911;

Лазоренко Тетяна Миколаївна, тел.: +380677588942;

З повагою, Оргкомітет